Świerkowska, Dagmara. 2018. „Vanitas Vanitatum Et Omnia Vanitas. Językowy Obraz marności W Tekstach slamerów (na Materiale Antologii tekstów poznańskiej Sceny Slamerskiej W 2016 Roku)”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 35-36 (grudzień), 145-57. https://doi.org/10.14746/psj.2018.11.