Wrześniewska-Pietrzak, Marta. 2018. „Otwórzmy świat… O Komunikacji, Kontakcie Ze światem I Zaburzeniach U osób Ze Spektrum Autyzmu, Red. A. Kominek, Kielce 2018, Ss. 214”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 35-36 (grudzień):171-75. https://doi.org/10.14746/psj.2018.13.