Wiatrowski, Przemysław. 2015. „Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka I Fonologia języka Polskiego. Skrypt Dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, Ss. 99”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 29 (grudzień), 171–178. https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.12.