Grądziel-Wójcik, Joanna. 2015. „«Święte życie» Na Lizbońskiej. Architektura I Sacrum W Poezji Mirona Białoszewskiego”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 30 (luty):45–62. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.2.