Lech-Kirstein, Danuta. 2015. „Zwrot Kulturowy W Badaniach Onomastycznych”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 30 (luty), 85–95. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.5.