Migdał, Jolanta. 2015. „Określenia chrześcijańskich Duchownych Kościołów Innych Niż Katolicki W Polszczyźnie XVI Wieku”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 30 (luty):97–104. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.6.