Rybka, Małgorzata, i Jolanta Sławek. 2015. „«Został Im Przez Boga Zadany dar» – Obraz Rodziny Jako wspólnoty W Tekstach Jana Pawła II”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 30 (luty):131–151. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.9.