Sarnowska-Giefing, Irena. 2015. „Patronimy Jako składniki Osobowego Kodu Identyfikacyjnego Żydów poznańskich Od XVI Do XVIII Wieku”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 30 (luty), 153–164. https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.10.