Walczak, Bogdan. 2016. „Profesor Zygmunt Zagórski. Laudacja wygłoszona Na uroczystości Odnowienia Doktoratu 25 Listopada 2011 Roku”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 30 (luty):9-13. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/4509.