Abramowicz, Zofia. 2014. „Synkretyzm Antroponimii Podlasia”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 27 (styczeń), 17-32. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.2.