Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata. 2014. „Moda W Zakresie Morfologii współczesnych emporionimów”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 27 (styczeń):135-44. https://doi.org/10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.11.