Walczak-Mikołajczakowa, Mariola. 2017. „Zmiany Form Adresatywnych W języku bułgarskim Po Roku 1990”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 31 (lipiec):103–112. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.8.