Rejter, Artur. 2017. „Dyskurs(y) Posthumanizmu W kontekście współczesnej Komunikacji”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, nr 32 (grudzień), 21-30. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.2.