Moroz, A. (2014) „Granice błędu – norma językowa a teksty prawne”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), s. 93-107. doi: 10.14746/psj.2014.28.8.