Jezierska, B. i Jakobsze, M. (2014) „Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (28), s. 39-48. doi: 10.14746/psj.2014.28.3.