Kozaryn, D. (2018) „Początki polskiego chrześcijaństwa na podstawie Kroniki to jest historyi wszytkiego świata… Marcina Bielskiego”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 0(33), s. 33–42. doi: 10.14746/psj.2017.33.3.