Draguła, A. (2018) „Zabiorę się czy wstanę? Od przekładu przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11–32) do teologii miłosierdzia”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 0(34), s. 59-70. doi: 10.14746/psj.2017.34.4.