Gorzelana, J. (2018) „Spojrzenie człowieka na Boga Ojca w Pieśniach sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej na podstawie leksyki określającej ojca”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), s. 9-22. doi: 10.14746/psj.2018.1.