Jankosz, M. (2018) „Wpływ sytuacji komunikacyjnej na zachowania Jana Pawła II podczas spotkania z młodzieżą na Wzgórzu Lecha w 1979 roku”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), s. 23–32. doi: 10.14746/psj.2018.2.