Kozaryn, D. (2018) „O języku Catechismusa Mikołaja Reja (funkcjonowanie przysłówków)”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), s. 45-54. doi: 10.14746/psj.2018.4.