Nowak, M. (2018) „Echo modlitwy wewnętrznej w notatkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), s. 67-77. doi: 10.14746/psj.2018.6.