Rybka, M. i Wrześniewska-Pietrzak, M. (2018) „«Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę umiłowaną» – ojczyzna jako wartość w homiliach Jana Pawła II”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), s. 93-116. doi: 10.14746/psj.2018.8.