Sławek, J. (2018) „O Polsce, «umiłowanej ojczyźnie wszystkich Polaków», czyli o pojęciu ojczyzny w homiliach Jana Pawła II”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), s. 117-130. doi: 10.14746/psj.2018.9.