Stelmach, W. (2018) „Język polski w statucie synodu łęczyckiego z 1285 roku – tłumaczenie kanonów”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), s. 131-144. doi: 10.14746/psj.2018.10.