Świerkowska, D. (2018) „Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Językowy obraz marności w tekstach slamerów (na materiale antologii tekstów poznańskiej sceny slamerskiej w 2016 roku)”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), s. 145-157. doi: 10.14746/psj.2018.11.