Wieczorek, U. (2018) „Pojęcie radości w opisie doświadczenia mistycznego”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), s. 159-167. doi: 10.14746/psj.2018.12.