Wrześniewska-Pietrzak, M. (2018) „Otwórzmy świat… O komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu, red. A. Kominek, Kielce 2018, ss. 214”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (35-36), s. 171-175. doi: 10.14746/psj.2018.13.