Tanuszewska, L. (2015) „Operowanie językiem w poszukiwaniu sensu oryginału”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), s. 129–136. doi: 10.14746/psj.2015.29.9.