Wiatrowski, P. (2015) „Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 99”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (29), s. 171–178. doi: 10.14746/psj.2015.29.12.