Grądziel-Wójcik, J. (2015) „«Święte życie» na Lizbońskiej. Architektura i sacrum w poezji Mirona Białoszewskiego”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), s. 45–62. doi: 10.14746/psj.2015.30.2.