Lech-Kirstein, D. (2015) „Zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), s. 85–95. doi: 10.14746/psj.2015.30.5.