Migdał, J. (2015) „Określenia chrześcijańskich duchownych Kościołów innych niż katolicki w polszczyźnie XVI wieku”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), s. 97–104. doi: 10.14746/psj.2015.30.6.