Ruta, K. i Wrześniewska-Pietrzak, M. (2015) „Kompetencje socjokulturowe jako problem w nauczaniu głuchych języka polskiego. Uwagi na marginesie komunikacji internetowej niesłyszących”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), s. 117–130. doi: 10.14746/psj.2015.30.8.