Rybka, M. i Sławek, J. (2015) „«Został im przez Boga zadany dar» – obraz rodziny jako wspólnoty w tekstach Jana Pawła II”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), s. 131–151. doi: 10.14746/psj.2015.30.9.