Sarnowska-Giefing, I. (2015) „Patronimy jako składniki osobowego kodu identyfikacyjnego Żydów poznańskich od XVI do XVIII wieku”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), s. 153–164. doi: 10.14746/psj.2015.30.10.