Sieradzka-Mruk, A. i Zagórska, K. (2015) „Sprawozdanie z konferencji naukowej Język nowej ewangelizacji”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), s. 193–198. doi: 10.14746/psj.2015.30.13.