Walczak, B. (2016) „Profesor Zygmunt Zagórski. Laudacja wygłoszona na uroczystości odnowienia doktoratu 25 listopada 2011 roku”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (30), s. 9–13. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/4509 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).