Abramowicz, Z. (2014) „Synkretyzm antroponimii Podlasia”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), s. 17-32. doi: 10.14746/psj.2014.XXVII.2.