Sieradzki, A. (2014) „Derywowane nazwiska odzawodowe w dokumentach poznańskich od XVI do XVIII wieku”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), s. 163–171. doi: 10.14746/psj.2014.XXVII.13.