Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2014) „Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), s. 135–144. doi: 10.14746/10.14746/psj.2014.XXVII.11.