Graf, M. (2014) „Słowo wstępne”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), s. 7-8. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/633 (Udostępniono: 3lipiec2022).