Walczak-Mikołajczakowa, M. (2017) „Zmiany form adresatywnych w języku bułgarskim po roku 1990”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), s. 103–112. doi: 10.14746/psj.2016.31.8.