Rejter, A. (2017) „Dyskurs(y) posthumanizmu w kontekście współczesnej komunikacji”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), s. 21-30. doi: 10.14746/psj.2016.32.2.