Piotrowicz, A., Witaszek-Samborska, M. i Skibski, K. (2017) „Przedmowa”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), s. 7-10. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/8348 (Udostępniono: 1lipiec2022).