Borowiak, P. (2016) „Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli?”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), s. 127-136. doi: 10.14746/psj.2016.32.10.