Sojda, S. (2016) „Dynamika rozwoju współczesnego języka słowackiego – aspekt gramatyczny”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), s. 157-167. doi: 10.14746/psj.2016.32.13.