Migdał, J. (2016) „Maria Wojtak, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 229”, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), s. 211-215. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/8357 (Udostępniono: 25czerwiec2022).