[1]
J. Gorzelana, „Spojrzenie człowieka na Boga Ojca w Pieśniach sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej na podstawie leksyki określającej ojca”, PSJ, nr 35-36, s. 9-22, grudz. 2018.