[1]
M. Nowak, „Echo modlitwy wewnętrznej w notatkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II”, PSJ, nr 35-36, s. 67-77, grudz. 2018.