[1]
M. Rybka i M. Wrześniewska-Pietrzak, „«Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę umiłowaną» – ojczyzna jako wartość w homiliach Jana Pawła II”, PSJ, nr 35-36, s. 93–116, grudz. 2018.